Refinansiering med lav inntekt

Refinansiering av gjeld betyr å ta opp lån for å nedbetale et eller flere andre lån. Bankene kan innvilge lån til å refinansiere så lenge du har fast inntekt over minst 120 000 kroner. Gjelden kan derimot ikke overstige fem ganger årsinntekten. Så høyere inntekt gir større sjanse for å få innvilget lån til å refinansiere. Har du lav inntekt kan du søke hos flere for å øke sjansene.

 • Refinansier alle kreditter og lån
 • Reduser gjelden med å redusere ubrukt kreditt
 • Søk med medlånetaker

Refinansiering uten sikkerhet

Ønsker du å refinansiere usikker gjeld som forbrukslån og kredittkort kan du søke om refinansieringslån. Dette er et usikret lån hvor du ikke må stille med sikkerhet i eiendom eller egenkapital. Har du lav inntekt er det vanskeligere å få innvilget et slikt lån, siden bankene tar en høyere risiko med å låne ut penger. Får du innvilget lån må du regne med høyere rente enn gjennomsnittet.

Når du søker refinansiering vil du bli vurdert etter andre kriterier. Siden gjeldsgraden ikke øker kan bankene innvilge like mye lån som du ønsker å refinansiere. Får du ikke innvilget lånet alene med din årlige inntekt kan du søke med en medlånetaker. Da vil bankene ta utgangspunkt i deres samlede årsinntekt. Medlånetakers gjeld vil også bli tatt med i beregningen av lånet og om banken kan innvilge lånet.

 1. Søk lån hos flere banker
 2. Sjekk om du får medlånetaker
 3. Still med sikkerhet om du kan

Refinansiering med sikkerhet

Refinansierer du med sikkerhet gir du bankene anledning til å ta pant i bolig eller annen eiendom. Hvis du ikke eier selv kan du søke om lån med en kausjonist som stiller sin bolig til rådighet. Søker du om lån med sikkerhet utgjør du en mindre risiko for bankene, noe som igjen gir bedre vilkår. Bankene kan også innvilge refinansiering av boliglånet, selv om du har lav inntekt.

 • Bankene tar pant i eiendom
 • Øker sjansene for å få innvilget lån i noen tilfeller

Det er knyttet en større personlig risiko ved å søke om lån med sikkerhet. Hvis du misligholder lånet, kan bankene kreve boligen solgt for å dekke lånet. Dette kan banken gjøre uavhengig om det er din eller kausjonistens bolig det er tatt pant i. Så det er verdt å sjekke mulighetene for refinansieringslån uten sikkerhet først. Lånet har høyere renter ja, men samtidig får du muligheten til kortere nedbetalingstid.

Ulike lånevilkår

Personer med lav inntekt utgjør en adskillig høyere risiko for bankene enn personer med høy inntekt. Dette får konsekvenser for hvilke lånevilkår bankene kan tilby deg. Når du søker refinansiering kan du derimot ikke få dårligere vilkår enn du har i dag. Dette betyr at hvis ikke bankene kan tilby samme eller lavere rente kan de ikke innvilge lånet. Dette gjelder også for de månedlige avdragene på lånet.

Sammenligne tilbud om refinansiering

Ønsker du å refinansiere gjelden din er det en fordel å søke flere banker. Dette øker sjansene dine for å få innvilget lånet. Samtidig får du muligheten til å sammenligne de ulike tilbudene og velge det beste. Når du sammenligner lånetilbud er det flere faktorer som spiller inn. Veldig mange fokuserer på effektiv rente og månedsbeløp, men du må se på hele summen. Med lang nedbetalingstid får du lavere månedsbeløp, men høyere totalbeløp.

 • Se på effektiv og nominell rente
 • Sjekk gebyrene, både etableringsgebyr og administrasjonsgebyr
 • Reduser nedbetalingstiden for å redusere kostnadene

Selv om månedsbeløpet blir lavere med nytt lån skal avdragene du betaler bli det samme eller mer enn hva du betaler i dag. Refinansierer du for å samle flere lån og kreditter kan du spare endel. Får du flere lånetilbud velger du det som passer din økonomi best. Men selv om det er fristende med lavere månedsbeløp er det bedre med kort nedbetalingstid siden det gir lavere kostnader knyttet til renter og gebyrer.

Fordeler med refinansiering

Målet med refinansiering er å redusere kostnadene knyttet til lånet. Enten ved at du refinansierer og får bedre rente eller at du får samlet flere små lån og kreditter i et større lån. Siden innstrammingen av retningslinjene for lån gjør det umulig for bankene å tilby dårligere vilkår kommer du godt ut av å refinansiere. Samtidig har det blitt vanskeligere å få innvilget lånet siden bankene ikke alltid kan gi deg et bedre tilbud.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke lån kan jeg refinansiere?

Du kan refinansiere alle typer lån. Hvilket lån du ønsker å refinansiere påvirker om du må søke refinansiering uten eller med sikkerhet. Boliglånet må refinansieres med sikkerhet i boligen, og kan som en hovedregel ikke overstige 85 % av verdien på boligen. Forbrukslån, kreditter og handlekontoer kan refinansieres med usikkert lån.

Hvor mye inntekt må jeg ha?

Dette varierer etter hvilken bank du søker lån hos. Noen banker innvilger lån hvis du tjener minst 120 000 kroner i året. Andre banker krever igjen at du har en årlig inntekt på 200 000 kroner. Høyere lønn øker sjansene dine for å få innvilget refinansiering.

Hvor mye kan jeg refinansiere?

Når du søker refinansiering, må du oppgi hvilke krav du ønsker å innfri og kan låne inntil dette beløpet. Skal du refinansiere med et usikkert lån kan du låne inntil 600 000 kroner. Hvis du låner med sikkerhet, kan du ha lån inntil 85 % av verdien på boligen.